uPacjenta zakłada fundację. Sfinansuje domowe badania krwi dla grup podwyższonego ryzyka